Kurum ve Şahısların Mali mevzuat sıkıntılarında ve davalarında çözüme yönelik çalışmalar yapmak.

Özel vergilendirme, özel mali ve hukuki risklerin çözümü, İşveren kamu kurumları ilişkisi, Vergi – SSK Teftişleri.

Vergi cezaları, vergi suçları, vergi davalarında tebligat ve cevap verme, vergide uzlaşma- pişmanlık.

Ticari, vergisel ve mali uyuşmazlıklar. Bilirkişilik kurumu, yargılama usulüne ilişkin kanunlarımızda düzenlenmiş bir konudur.

İş Kanunu Açısından İşçi-İşverenin Doğan Hakları ve İş-Ücret Uyuşmazlıkları.

Kurumsal check-up, mali ve hile denetim, mali ve aile işletmeleri danışmanlık, stratejik planlama, araştırmacı muhasebe çalışmalarımız ve diğer hizmetleri.

HAKKIMIZDA

bilirkisilik-separator

Tecrübe sahibi adli bilirkişiler ile doğru bir iletişim kurarak sorunlarınızı çözüme ulaştırmanız daha kolay olur. Bilirkişilik hizmetlerini en üst seviyeye ulaştırma ve %100 müşteri memnuniyeti sağlama amacıyla çalışmaktadır.

1970 yılında Sakarya – Geyve – Taraklı ya bağlı Yeniköy doğumludur. İlkokulu babasının memuriyeti sebebiyle Geyve-Eşme Köyü ilköğretimde tamamladı. Ortaokul – Lise öğrenimimi Geyve ilçesinde tamamladı. Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü 1992 Güz Dönemi Mezun oldu.

1992-1996 Yılları arasında Serbest Muhasebeci olarak değişik firmalarda çalıştı. 07.01.1997 Tarihinden itibaren SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR olarak, Serbest Mali Müşavirlik Büro’su İşletmekte, kazandığı sertifikalar la da değişik firmalarda danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, ortağı olduğu ve Ülkemiz de alanında ilk olarak konusunda uzmanlardan oluşan MUHSİN BİLGİ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. ile de firmalar da Hile – Yolsuzluk ve Suistimal üzerine araştırmalar, Eğitim çalışmaları hizmetlerini sunmaktadır.

Muhsin Bilgi Denetim Hizm. A.Ş. 2007 yılından itibaren Mali Müşavirlik ve Denetim faaliyetleri sürdürmektedir. 2013 yılında A.Ş. olmuştur. 2010 yılından itibaren alanında eğitimli Adli Muhasebe – Hile Denetim Uzmanları – Bağımsız Denetçiler’den oluşan Türkiye’de özel denetimler yapan denetim şirketidir.

Ayrıca kazandığı sertifikalar olarak; 1. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından 2002- 2005 yıllarında aldığı BİLİRKİŞİ Sertifikası, 2. Ankara – Hazine Müsteşarlığından 2004 yılında aldığı Sigortacılık Bağımsız Denetim Sertifikası, 3. Ankara TURMOB – İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Akademi si tarafından 2010 yılında Adli Muhasebe Uzmanlığı Sertifikası.

100% Dosya Gizliliği
Dava dosyalarınız ve hazırlanan Bilimsel Uzman Mütalaaları 3.kişilerle paylaşılmamaktadır.

Rapor Yazımı
Rapor, verilen belgeler doğrultusunda yazılmaya başlanır. Uzman tarafından dosya hakkında talep edilebilecek her türlü ek bilgi ve belge danışandan talep edilir. Geç teslim edilen belgeler teslim süresini etkilemektedir.

Araştırma
Ön Görüşme neticesinde alınan detaylı bilgiler ve evraklar bir araya getirilerek konu ile ilgili bir proje başlatılır ve araştırmaya başlanır.

VİDEOLARIMIZ

bilirkisilik-separator