Mahkemelere Yönelik Uzmanlık Çalışmalarımız

Bu kapsamda iki ana çalışma alanında hizmet veriyoruz. – Dava Destek Danışmanlığı – Uzman Şahitlik Dava destek danışmanlığı kapsamına ağırlıklı olarak avukatlarla birlikte yapılan çalışmalar girmektedir. – Her türlü yolsuzluk davaları, – İşletme değerlemeleri, – Hasar ve zarar tahminleri, – Sigorta anlaşmazlıkları, – Anlaşmalardan doğan sorunlar, – İşletmeler arası sorunlar, – Patent, hak ve markalarla…

Araştırmacı Muhasebe Çalışmalarımız

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz, araştırmacı muhasebeci, hile denetçisi veya incelemecisi olarak çalışıp, özet olarak aşağıdaki alanlarda hizmet veriyoruz. – İşletme çalışanları tarafından işletmelerine karşı yapılan hileler, – Beyaz yakalılar tarafından işlenen suçlar, – Mali tablo hileleri, – Yatırımlarla ilgili hileler, – Ticari rüşvetler ve komisyonlar, – Banka işlemleri ile ilgili hileler, – Elektronik fon transferleri ile…

Personel Sicil Dosyası

4857 sayılı iş kanunu nun İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI ile ilgili kanun metni İşçi özlük dosyası Madde 75 “İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.İşveren bu dosyada işçinin kimlik bilgilerinin yanında bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere…